Συνεργατες
EU logo

Βασική αποστολή του ΚΕΔΕΚ αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Τηλέφωνο: 2310 990580
E-mail: [email protected], [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/kedek.auth

Twitter: https://twitter.com/kedek_auth

Linkendin: https://twitter.com/kedek_auth


Το ΕΠΕΧΗΔΙ ανήκει στον Τομέα Περιβαλλοντικής Χημείας και

Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ΕΠΕΧΗΔΙ επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στην Υδατική και Ατμοσφαιρική Χημεία, στη Βιογεωχημεία και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών μοντέλων.

Fax: +30 2810 545166

E-mail: [email protected]


Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοικτά δεδομένα και στο φυσικό περιβάλλον.

Τηλέφωνο: 2106664192

E-mail: [email protected] 

Twitter: https://twitter.com/getmapgr


Η DOTSOFT είναι μια, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, παροχής λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), δικτυακών υπηρεσιών και λύσεων στον χώρο του Internet.

Τηλέφωνο: 2310500181

E-mail: [email protected] 

Facebook: https://www.facebook.com/dotsoft/

Twitter: https://twitter.com/dotsoftsa

Linkendin: https://www.linkedin.com/company/1143712/